IMG_1489-0.JPG

Vad är vad? Öring i olika skepnader

Havsöringen kan skilja sig i skepnad över årets gång. Vissa fiskar är magra efter höstens lek medan andra är smällfeta efter att ha hoppat över leken.

De flesta öringjägare jagar dom stålblanka “blänkarna”. Men även en mer mager fisk i lite färg kan vara minst lika svår att fånga.

Som nybörjare kan det vara förvirrande med alla olika benämningar. Se bilden för riktlinjer.

IMG_1489.JPG